Apteryx australis australisSouth Island brown kiwi(Also: South Island tokoeka)