Deuterostomiadeuterostomes


  • great grey shrike
   Lanius excubitor
  • grey-backed fiscal
   Lanius excubitoroides
  • grey-backed fiscal
   Lanius excubitoroides
  • Isabelline shrike
   Lanius isabellinus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • loggerhead shrike
   Lanius ludovicianus
  • long-tailed shrike
   Lanius schach
  • long-tailed shrike
   Lanius schach