Gygiswhite terns


  • common white-tern
   Gygis alba
  • common white-tern
   Gygis alba
  • common white-tern
   Gygis alba
  • common white-tern
   Gygis alba