Maylandia livingstonii暗紋擬麗魚(Also: Chiheni; Mbuna; Mbuna; Schneckenbuntbarsch)