Napaeozapus insigniswoodland jumping mouse


Napaeozapus insignis