Otocyon megalotisbat-eared fox


Otocyon megalotis