Passer moabiticusDead Sea sparrow


    • Dead Sea sparrow
      Passer moabiticus