Proechimys semispinosusGorgona spiny rat(Also: Tome's spiny rat)


    • Gorgona spiny rat
      Proechimys semispinosus