Pygocentrus nattereriRedbelly piranha


Pygocentrus nattereri