Thallomys paedulcusacacia rat


Thallomys paedulcus