Zonotrichia albicolliswhite-throated sparrow


Zonotrichia albicollis