Elanus leucuruswhite-tailed kite


  • white-tailed kite
   Elanus leucurus
  • white-tailed kite
   Elanus leucurus
  • white-tailed kite
   Elanus leucurus