Corydoras heteromorphus异态兵鲶(Also: Iliky√©; Kali walu; Kuikui; Kwikwi)