Dasyatis centrourarough-tailed stingray(Also: clam cracker; stingaree)


    • rough-tailed stingray
      Dasyatis centroura