Dipodillus stigmonyxKhartoum dipodil(Also: Khartoum gerbil)