Echimys chrysuruswhite-faced tree rat


    • white-faced tree rat
      Echimys chrysurus