Leiopython albertisiiD’Albertis python, White-lipped Python