Struthioniformescassowaries, emus, kiwis, ostriches, and rheas(Also: ratites)


  • brown kiwi
   Apteryx australis
  • southern cassowary
   Casuarius casuarius
  • northern cassowary
   Casuarius unappendiculatus
  • northern cassowary
   Casuarius unappendiculatus
  • emu
   Dromaius novaehollandiae
  • emu
   Dromaius novaehollandiae
  • emu
   Dromaius novaehollandiae
  • greater rhea
   Rhea americana
  • greater rhea
   Rhea americana
  • greater rhea
   Rhea americana
  • ostrich
   Struthio camelus
  • ostrich
   Struthio camelus
  • ostrich
   Struthio camelus