Typhlosaurus vermisBoulenger's Legless Skink, Blind Legless Worm Skink