Bothrops


  • Yararanata
   Bothrops ammodytoides
  • Terciopelo
   Bothrops asper
  • Barba Amarilla, Fer-de-Lance, common lancehead
   Bothrops atrox
  • Barba Amarilla, Fer-de-Lance, common lancehead
   Bothrops atrox
  • Bothrops colombiensis
  • Brazilian Lancehead
   Bothrops moojeni