Deuterostomiadeuterostomes


  • Kentish plover
   Charadrius alexandrinus
  • Kentish plover
   Charadrius alexandrinus
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • little ringed plover
   Charadrius dubius
  • common ringed plover
   Charadrius hiaticula
  • Kittlitz's plover
   Charadrius pecuarius
  • semipalmated plover
   Charadrius semipalmatus
  • semipalmated plover
   Charadrius semipalmatus
  • semipalmated plover
   Charadrius semipalmatus