Alcelaphushartebeest


    • hartebeest
      Alcelaphus buselaphus
    • Lichtenstein's hartebeest
      Alcelaphus lichtensteinii