Vespertilionidaeevening bats and vesper bats


  • Schreibers's long-fingered bat
   Miniopterus schreibersii
  • Schreibers's long-fingered bat
   Miniopterus schreibersii
  • Schreibers's long-fingered bat
   Miniopterus schreibersii
  • Schreibers's long-fingered bat
   Miniopterus schreibersii
  • Schreibers's long-fingered bat
   Miniopterus schreibersii
  • Schreibers's long-fingered bat
   Miniopterus schreibersii
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • great bent-winged bat
   Miniopterus tristis
  • little tube-nosed bat
   Murina aurata
  • little tube-nosed bat
   Murina aurata