Vespertilioninaeevening bats, forest bats, pipistrelles, serotines, and relatives


  • Allen's big-eared bat
   Idionycteris phyllotis
  • red bat
   Lasiurus borealis
  • red bat
   Lasiurus borealis
  • red bat
   Lasiurus borealis
  • red bat
   Lasiurus borealis
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • hoary bat
   Lasiurus cinereus
  • southern yellow bat
   Lasiurus ega
  • noctule
   Nyctalus noctula
  • noctule
   Nyctalus noctula