Sturnella magnaeastern meadowlark


    • eastern meadowlark
      Sturnella magna
    • eastern meadowlark
      Sturnella magna