Dasyproctidaeacuchis and agoutis


  • agoutis
   Dasyprocta
  • Coiban agouti
   Dasyprocta coibae
  • Brazilian agouti
   Dasyprocta leporina
  • Mexican agouti
   Dasyprocta mexicana
  • Central American agouti
   Dasyprocta punctata
  • Ruatan Island agouti
   Dasyprocta ruatanica
  • red acouchi
   Myoprocta acouchy
  • red acouchi
   Myoprocta acouchy
  • red acouchi
   Myoprocta acouchy
  • green acouchi
   Myoprocta pratti