CercopithecidaeOld World monkeys


  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • Père David's macaque
   Macaca thibetana
  • mandrill
   Mandrillus sphinx
  • mandrill
   Mandrillus sphinx
  • mandrill
   Mandrillus sphinx
  • talapoin
   Miopithecus talapoin
  • proboscis monkey
   Nasalis larvatus
  • anubis baboon
   Papio anubis
  • anubis baboon
   Papio anubis
  • anubis baboon
   Papio anubis