Myers, Phil


  • Phalaenostola larentioides
  • Phalaenostola larentioides
  • Phalaenostola larentioides
  • Wilson's phalarope
   Phalaropus tricolor
  • Wilson's phalarope
   Phalaropus tricolor
  • long-billed dowitcher
   Limnodromus scolopaceus
  • Wilson's phalarope
   Phalaropus tricolor
  • Wilson's phalarope
   Phalaropus tricolor
  • Wilson's phalarope
   Phalaropus tricolor
  • Phaneta parmatana
  • Pheosia rimosa