Amniotaamniotes


  • Spotted-legged Turtle
   Rhinoclemmys punctularia
  • crested gallito
   Rhinocrypta lanceolata
  • horseshoe bats
   Rhinolophus
  • horseshoe bats
   Rhinolophus
  • Blasius's horseshoe bat
   Rhinolophus blasii
  • Cape horseshoe bat
   Rhinolophus capensis
  • Dent's horseshoe bat
   Rhinolophus denti
  • Mediterranean horseshoe bat
   Rhinolophus euryale
  • greater horseshoe bat
   Rhinolophus ferrumequinum
  • greater horseshoe bat
   Rhinolophus ferrumequinum
  • greater horseshoe bat
   Rhinolophus ferrumequinum
  • lesser horseshoe bat
   Rhinolophus hipposideros
  • woolly horseshoe bat
   Rhinolophus luctus
  • smaller horseshoe bat
   Rhinolophus megaphyllus
  • large-eared horseshoe bat
   Rhinolophus philippinensis