Eutheriaplacental mammals


  • Philippine tube-nosed fruit bat
   Nyctimene rabori
  • Philippine tube-nosed fruit bat
   Nyctimene rabori
  • Queensland tube-nosed fruit bat
   Nyctimene robinsoni
  • Gansu pika
   Ochotona cansus
  • Gansu pika
   Ochotona cansus
  • Gansu pika
   Ochotona cansus
  • Gansu pika
   Ochotona cansus
  • Gansu pika
   Ochotona cansus
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae
  • common kestrel
   Falco tinnunculus
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae
  • black-lipped pika
   Ochotona curzoniae