Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • eastern bluebird
   Sialia sialis
  • eastern bluebird
   Sialia sialis
  • eastern bluebird
   Sialia sialis
  • eastern bluebird
   Sialia sialis
  • Sibynomorphus mikanii
  • saffron finch
   Sicalis flaveola
  • saffron finch
   Sicalis flaveola
  • southern birch mouse
   Sicista subtilis
  • hispid cotton rat
   Sigmodon hispidus
  • hispid cotton rat
   Sigmodon hispidus
  • hispid cotton rat
   Sigmodon hispidus
  • hispid cotton rat
   Sigmodon hispidus
  • yellow-nosed cotton rat
   Sigmodon ochrognathus
  • Silurana tropicalis
  • simakobou
   Simias concolor