Sarcopterygiilobe-finned fishes and terrestrial vertebrates


  • Eastern Hognose Snake
   Heterodon platirhinos
  • Eastern Hognose Snake
   Heterodon platirhinos
  • Eastern Hognose Snake
   Heterodon platirhinos
  • hoggar hyrax
   Heterohyrax brucei
  • hoggar hyrax
   Heterohyrax brucei
  • Desmarest's spiny pocket mouse
   Heteromys desmarestianus
  • black-headed duck
   Heteronetta atricapilla
  • black-backed sibia
   Heterophasia melanoleuca
  • black-backed sibia
   Heterophasia melanoleuca
  • black-backed sibia
   Heterophasia melanoleuca
  • black-backed sibia
   Heterophasia melanoleuca
  • long-tailed sibia
   Heterophasia picaoides
  • wandering tattler
   Heteroscelus incanus
  • wandering tattler
   Heteroscelus incanus
  • Madagascan pygmy hippopotamus
   Hexaprotodon liberiensis