Lepidoptera


  • Micropterix calthella
  • Mitoura gryneus
  • Mitoura nelsoni
  • Monopis monachella
  • Morpho achilles
  • Morpho menelaus
  • Mylothris
  • Nadata gibbosa
  • Nadata gibbosa
  • Nadata gibbosa
  • Nadata gibbosa
  • Nadata gibbosa
  • Nadata gibbosa
  • Nathalis iole
  • Nathalis iole