Lepidoptera


  • Spodoptera ornithogalli
  • Spodoptera ornithogalli
  • Spodoptera ornithogalli
  • Spodoptera ornithogalli
  • Spodoptera ornithogalli
  • Spoladea recurvalis
  • Sthenopis quadriguttatus
  • Sthenopis quadriguttatus
  • lantana hair-streak
   Strymon bazochii
  • Strymon melinus
  • Strymon melinus
  • Strymon melinus
  • Strymon melinus
  • Strymon melinus
  • Symmerista