Amniotaamniotes


  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • smoky shrew
   Sorex fumeus
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • prairie shrew
   Sorex haydeni
  • pygmy shrew
   Sorex hoyi