Deuterostomiadeuterostomes


  • common teal
   Anas crecca
  • common teal
   Anas crecca
  • common teal
   Anas crecca
  • green-winged teal
   Anas crecca carolinensis
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • cinnamon teal
   Anas cyanoptera
  • blue-winged teal
   Anas discors