Eumetazoametazoans


  • grizzled tree kangaroo
   Dendrolagus inustus
  • gray climbing mouse
   Dendromus melanotis
  • chestnut climbing mouse
   Dendromus mystacalis
  • chestnut climbing mouse
   Dendromus mystacalis
  • chestnut climbing mouse
   Dendromus mystacalis
  • chestnut climbing mouse
   Dendromus mystacalis
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus
  • vampire bat
   Desmodus rotundus